طرح‌بندی نوین در ویندوز

«Canvas Width="Auto" Height="Auto"»

«TextBox Width="159" Height="26" Text="Name" Canvas.Left="36" Canvas.Top="12"/»

«/Canvas»

نکته حائز اهمیت Canvas.Left و Canvas.Top است که به ویژگی‌های وابسته معروف هستند و به یک Canvas می‌فهمانند این المان در کجا باید قرار بگیرد (توضیح این ویژگی در این مقاله نمی‌گنجد).

۲ – StackPanel: بعضی از وقت‌ها نیاز به چیدن المان‌ها در یک ساختار پشته‌ای است. به این صورت که بعضی از المان‌ها باید به صورت پشت سر هم باشند و با عوض شدن رزولوشن صفحه مکان آنها در صفحه تغییر نکند و این المان‌ها در هم نروند و داخل یک ساختار مشخص باشند. این Panel یک خصوصیت مهم دارد و آن هم Orientation است که مشخص می‌کند المان‌ها به صورت یک پشته افقی یا عمودی قرار بگیرند (به صورت پیشفرض مقدار آن برابر Vertical یعنی عمودی است). نحوه استفاده از این المان به صورت زیر است:

«StackPanel Orientation="Horizontal"»

«Button Content="Button"/»

«/StackPanel»

۳ – WrapPanel: این المان کارش محصورکردن المان‌هاست. فرض کنید طول فرم شما ۱۰۰۰ باشد و نمی‌توانید سایز آن را تغییر دهید و علاوه بر این دوست دارید المان‌های شما به اندازه‌های ثابت در کنار هم باشند و اندازه این المان‌ها در کنار هم بیشتر از سایز فرم شما می‌شود، آن وقت تکلیف چیست؟ باید اندازه المان‌ها را کم کنیم که این مورد امکان‌پذیر نیست یا از Canvas استفاده کنیم و به المان‌ها Left و Top بدهیم که باز هم دردی را دوا نمی‌کند و همان مشکل قبلی باقی می‌ماند. در این شرایط از WrapPanel استفاده می‌کنیم، به این صورت که المان‌ها را به اندازه فرم شما محصور می‌کند و اگر از آن اندازه بیشتر باشد، خودش به صورت خودکار آنها را در سطر دیگری قرار می‌دهد. نحوه استفاده از این المان‌ها به صورت زیر است:

«WrapPanel »

«Button Content="Button"/»«Button Content="Button"/»

«/WrapPanel»

۴ – DockPanel: این المان مشخص می‌کند المان‌های درونی آن الزاما در کجای صفحه باید قرار بگیرد و اصطلاحا آنها را چفت می‌کند، مثلا می‌گوید یک دکمه همیشه باید در پایین صفحه باشد و اگر صفحه کوچک یا بزرگ شود، این المان باید در آنجا باشد (در Windows Form و HTML این مورد وجود دارد).

نحوه استفاده از آن به صورت زیر است:

«DockPanel»

«GroupBox DockPanel.Dock="Left" Width="100" Height="Auto" Header="Left Content"/»

«/DockPanel»

نکته‌ای که باید در مورد کد بالا در نظر داشت ویژگی DockPanel.Dock است که مشخص می‌کند یک المان باید در کجای صفحه چفت شود. می‌توانید مقادیر Left، Top، Right، Bottom را اختیاری کند. (این ویژگی هم جزو ویژگی‌های وابسته در کنترل DockPanel است).

۵ – Grid : اگر با HTML کار کرده باشید این المان را می‌توان یک Table دانست که در آن شما تعداد سطر و ستون را مشخص می‌کنید و کنترل‌ها را در یک ساختار جدول گونه قرار می‌دهید. منعطف‌ترین المان Grid است چرا که وقتی سایز فرم شما یا رزولوشن صفحه تان تغییر کند، المان‌های شما نیز به همان مقدار کوچک‌تر خواهد شد، ولی این کوچک شدن باعث خراب‌شدن ساختار فرم شما نمی‌شود. نحوه استفاده از این المان به صورت زیر است:

«Grid Width="Auto" Height="Auto"»

«Grid.ColumnDefinitions»

«ColumnDefinition Width="80" /»

«ColumnDefinition /»

«/Grid.ColumnDefinitions»

«Grid.RowDefinitions»

«RowDefinition /»

«/Grid.RowDefinitions»

«TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="0" /»

«TextBox Grid.Row="1" Grid.Column="1" /»

«Button Grid.ColumnSpan="2" Grid.Row="2" HorizontalAlignment="Center"

VerticalAlignment="Center" Content="Submit" /»

«/Grid»

در Grid ویژگی‌های Grid.Row و Grid.Column سطر ستونی که قرار است کنترل در آن قرار بگیرد را مشخص می‌کند، و با استفاده از Grid.RowSpan و Grid.ColumnSpan مشخص کنید که یک کنترل نیاز به چند سطر و ستون پشت سر هم دارد.

امیربهاالدین سبط‌الشیخ

/ 0 نظر / 86 بازدید